Contact

Bestuur en Commissies

Functie Naam Telefoonnr
Voorzitter Jan Schous 06-83254446
Penningmeester Pier van Dijk 06-10325490
Secretaris Harmien v/d Wal 06-10493161
     
Commissie Contactpersoon Telefoonnr
Biljarten  Auke Bleeker  
Kienen Wilma Schous 06-55984943
55+    
Creatieve Cafe Ria Westedijk 051-4221765
Website Pier van Dijk 06-10325490
Wijkrant Marten de Wind 06-83254446
Kienen  Wilma Schous 06-55984943
Kledingbank  Wilma Schous  06-55984943
Wandelclub  Wilma Schous  06-55984943

Kopij voor in de Wijkkrant kunt U uiterlijk voor de 1 ste van de maand

Inleveren en/of mailen naar mail@dewatertorensneek.nl

 

Colofon

Wijkkrant uitgegeven door ; Wijkvereniging   “de Watertoren”

 

Oplage 1350 exemplaren
Redactie Marten de Wind
Contact Mail@dewatertorensneek.nl
Website www.dewatertorensneek.nl
Bezoekadres Kaatsland 11 8608CX Sneek 
Postadres Postbus 53, 8600AB Sneek
Telefoonnr 06-83254446 Contactpersoon Jan Schous
Rabobank NL 27 RABO 0132942143
K.v.K 01119178