Home

Beste mede wijkbewoners,

Zoals u eerder hebt kunnen lezen wordt onze wijkvereniging niet langer ondersteund door het opbouwwerk van Timpaan. Inmiddels hebben we kennis gemaakt met de mensen van het Sociaal Collectief – een nieuwe stichting vanuit de gemeente die de ondersteunende taken gaat overnemen.
verder op een korte introductie.

Per één februari is het Nordwin College verhuist vanuit wijkgebouw de Opslach naar de nieuwbouw aan de Harste. Tijdens het wijkresto van dertig januari kwamen onze buren na ruim vier jaar afscheid nemen. Een kort woordje over en weer, voor alle aanwezigen een klavertje vier; en tot onze grote verrassing een appelboom cadeau voor in de moestuin, als dank voor een fijne samenwerking.

Die appelboom – een Elstar – staat symbool voor liefde, vertrouwen en dankbaarheid. Wanneer iemand je een appel toewerpt is dat een teken van genegenheid. De traditie leert dat de laatste appel aan de boom moet blijven hangen, om voor het volgende jaar zeker te zijn van een goede oogst.

Tijdens hetzelfde wijkresto hebben we ook afscheid genomen van Tessa Brouwer en Iris Hoeksma, de studenten die bij ons hun afstudeeronderzoek hebben gedaan. Voor dit onderzoek naar de voedings- en bewegingspatronen van ouderen, hebben een dertigtal gasten van ons wijkresto een voedingsdagboek en vragenlijst ingevuld. Enkele resultaten en voedingstips kunt u lezen op de website. Wij hebben begrepen dat Iris en Tessa hun afstudeerscriptie met een mooie voldoende hebben afgerond. Proficiat!

Voor geïnteresseerden is de scriptie te verkrijgen via de wijkvereniging.

Veel lees plezier,

Het bestuur