Home

Beste mede wijkbewoners,

 

De tijd vliegt.

De zomer zit er alweer aan te komen en dat betekent dat dit de laatste wijkkrant is van dit seizoen.

In juni en juli liggen een aantal activiteiten in wijkgebouw de Opslach stil. In de agenda meer informatie hier over.
In deze zomer periode zijn we vrijdags gesloten 
Het wijkresto gaat zoals gewoonlijk wel door. De datums en de menu’s kunt u ook op de website bekijken 

We zijn inmiddels ook begonnen aan de verbouwing van de kantine achter in het gebouw van de Opslach 
Om daar in september het ROC Friesland een mooi plekje te bieden. 
Ook zijn we bezig met de tussen liggende ruimtes, Om daar in het nieuwe seizoen nieuwe activiteiten te organiseren. 

Op de website vind u ook een verslagje van het voedingsproject ‘Ouderen en smaak’, waarvan het eerste etentje afgelopen 3 mei heeft plaatsgevonden.

Verder willen wij uw speciale aandacht vragen voor de oproep van Oud Papier Actie PKN gemeente Sneek, 

Het eerstvolgende wijkkrantje verschijnt in augustus.

 

Wij wensen u veel leesplezier en een fijne zomer,

Het bestuur