Home

Beste mede wijkbewoners,

Het nieuwe jaar is net van start.
Een mooi moment om kort terug te blikken,
maar zeker ook om vooruit te kijken.

Het wijkresto is in het afgelopen jaar gegroeid van zo’n 50 naar zo’n 100 gasten.
Een prachtige ontwikkeling, met als één van de hoogtepunten het jaarlijkse kerstdiner.
Ook de afgelopen keer waren de reacties doorgaans positief. Daar zijn we heel blij mee en het is een mooie opsteker voor onze vrijwilligers,
die het feestmaal met veel enthousiasme voorbereiden.

Sinds een paar maanden biedt de wijkvereniging ook dagbesteding aan. Kleinschalig, persoonlijk en waar mogelijk wijkgericht.
De kwaliteiten en mogelijkheden van de deelnemers staan voorop.
We zoeken naar creatieve combinaties tussen wat mensen kunnen en willen en wat er nodig is in het wijkgebouw.

Al geruime tijd proberen we heel het wijkgebouw de Opslach in eigen beheer te krijgen.
Wij denken dat dat allerlei kansen en mogelijkheden op zou kunnen leveren. Mensen willen bijvoorbeeld tegenwoordig – ook op latere leeftijd – zo lang en zelfstandig mogelijk thuis blijven wonen.
Dan is het wel van belang dat er in de directe omgeving, op korte afstand, voldoende voorzieningen aanwezig zijn. Met het wijkresto, de ouderengymnastiek en bijvoorbeeld ook het spreekuur van het gebiedsteam van de gemeente, proberen wij als wijkvereniging en wijkplatform in te spelen op deze ontwikkeling.
Het hele wijkgebouw in eigen beheer zou ruimte kunnen bieden aan meer activiteiten en voorzieningen om de leefbaarheid in de wijk zo optimaal mogelijk te maken en te houden.
Op dit moment vinden er met diverse partijen gespreken plaats om te kijken wat de mogelijkheden zijn.
Wij houden u op de hoogte.

Veel lees plezier,
He bestuur.