Home

Beste mede wijkbewoners,

 

De tijd vliegt.

De zomer zit er alweer aan te komen en dat betekent dat dit de laatste wijkkrant is van dit seizoen.
In juni en juli liggen een aantal activiteiten in wijkgebouw de Opslach stil. In de agenda meer informatie hier over. Het wijkresto gaat zoals gewoonlijk wel door. De datums en de menu’s kunt u te zijner tijd vinden op onze website: www.dewatertorensneek.nl

In aanloop naar de wijkschouw later dit jaar, gaat het bestuur van het wijkplatform eind deze maand alvast een voorschouw houden. Mede op basis van de reacties die binnengekomen zijn op de oproep in de wijkkrant van maart om problemen of aandachtspunten te melden.

Op bladzijde 12 en 13 vind u een verslagje van het voedingsproject ‘Ouderen en smaak’, waarvan het eerste etentje afgelopen 3 mei heeft plaatsgevonden.

Verder willen wij uw speciale aandacht vragen voor de oproep van Oud Papier Actie PKN gemeente Sneek, op pagina 7.

Het eerstvolgende wijkkrantje verschijnt in augustus.

 

Wij wensen u veel leesplezier en een fijne zomer,

Het bestuur