Vermilion Energy in Friesland

Uitvoer seismisch onderzoek Vermilion Energy in Friesland

In augustus is Vermilion Energy Netherlands B.V. gestart met de uitvoering van seismisch
onderzoek in verschillende gemeenten van de provincie Friesland. Aan de hand van de uitkomsten wil Vermilion inzicht krijgen in de
opbouw van de diepere ondergrond. Op basis van deze informatie kan een schatting worden gemaakt van de aanwezigheid en de omvang van potentiële aardgasvoorraden en ook van aardwarmte.

Tijdens het onderzoek worden geluidsgolven (trillingen) opgewekt. De weerkaatsingen hiervan worden met de aan de oppervlakte geplaatste geofoons (trillingsmeters) opgevangen en geregistreerd. Deze werkzaamheden zullen door ons hele onderzoeksgebied te zien zijn.

Vermilion zal eind oktober in een deel van Súdwest-Fryslân, waaronder Sneek, werkzaam zijn. Tijdens de uitvoering zullen verschillende mensen in het veld actief zijn, zoals het inmeten van de meetpunten, uitrollen van meetkabels, het boren van schotgaten in de buitengebieden en het opwekken en registreren van de trillingen. Overlast voor de omgeving wordt zoveel mogelijk beperkt. De werkzaamheden worden naar verwachting in december afgerond.

De uitvoering van het onderzoek is besproken met grondeigenaren/gebruikers, betrokken gemeenten en andere belanghebbenden, zoals natuurbeheerorganisaties en het Wetterskip Fryslân. Vermilion heeft verscheidene informatiebijeenkomsten in september en oktober over dit seismisch onderzoek
georganiseerd in Grou, Akkrum, Earnewâld, Drachten, Beetsterzwaag,
Sneek en Woudsend.

 

Nadere informatie over het seismisch onderzoek is te vinden op
www.vermilionenergy.nl of u kunt een e-mail met uw vraag sturen naar seismiekinfo@vermilionenergy.com.     

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Facebookrss