Lemmerweg-west de straat op

Wijkplatform lemmerweg-west de straat op!!   Onveilige speeltuin? Gevaarlijke verkeerssituatie of straten /stoepen die niet toegankelijk zijn voor mensen met een beperking? Allemaal vragen die prima aan de orde kunnen komen bij een wijkschouw. Tegen de zomer wil het wijkplatform lemmerweg-west samen met de gemeente, woningbouw & Sociaal Collectief de wijk in om signalen van bewoners te gaan bekijken. Daarom is het van groot belang dat alle bewoners van lemmerweg-west kunnen laten weten wat er speelt in hun straat. Naast misschien wat aandachtspunten ter verbetering in hun straat , is het ook mogelijk om met nieuwe ideeën te komen  Wat is de oplossing voor overlast van hondenpoep?  Hoe krijgen we …………

Wijkplatform

Welkom op de site van Wijkplatform Lemmerweg-West Het Wijkplatform Lemmerweg-west is er voor u, de wijkbewoners van onze wijk. Wij proberen de leefbaarheid en de samenhang in onze wijk te bevorderen. We ondersteunen de organistatie van de wijktrip,buurtmarkt, het wijktheater en het wijkresto. Samen maken we er een gezellige wijk van. Eens in de twee jaar kunt u ons ook tegenkomen op straat als we bezig zijn met de wijkschouw, in samenwerking met de gemeente, politie en andere belangrijke partijen. Dan bekijken we gevaarlijke verkeerssituaties of slechte bestrating of andere dingen die in de wijk verbeterd kunnen worden. Voor meer informatie: Bezoekadres: Kaatsland 11 8608 CX Sneek  Postadres :   …………