OPHALEN OUD PAPIER

ingezonden Ophalen van Oud Papier   Zoals U Wellicht bekend is wordt een in de maand in Uw wijk oud papier opgehaald. Helaas komt het voor dat met andere zaken zoals flessen in de papier container gooien Voor het verwerking van oud papier is het funest Wij vragen U daarom vriendelijk Uw medewerking om het afval in de desbetreffende containers te deponeren  En uitsluitend papier in de paper bak  alvast bedankt voor uw medewerking. Namens de Oud Papier Actie PKN gemeente Sneek, W.J. Twijnstra  

Gebieds-team medewerkers

Gebieds–team medewerkers van Sneek Zuid gaan de wijk in en staan u graag te woord.   U kunt terecht bij ons met vragen over welzijn, opvoeding,  zorg, eenzaamheid, mantelzorg, wonen, papieren, financiën, uitkering, werk en inkomen. Maar ook voor een praatje over zorgen om iemand bij u in de buurt. Iedere donderdagmiddag, 13:00 tot 16:00 zijn wij er voor u. En kunt u ons vinden in het wijkgebouw de Watertoren en in het wereldcafé van Thomas van Aquinoschool. Kom gerust langs en loop bij ons binnen.

Wijkplatform

Welkom op de site van Wijkplatform Lemmerweg-West Het Wijkplatform Lemmerweg-west is er voor u, de wijkbewoners van onze wijk. Wij proberen de leefbaarheid en de samenhang in onze wijk te bevorderen. We ondersteunen de organistatie van de wijktrip,buurtmarkt, het wijktheater en het wijkresto. Samen maken we er een gezellige wijk van. Eens in de twee jaar kunt u ons ook tegenkomen op straat als we bezig zijn met de wijkschouw, in samenwerking met de gemeente, politie en andere belangrijke partijen. Dan bekijken we gevaarlijke verkeerssituaties of slechte bestrating of andere dingen die in de wijk verbeterd kunnen worden. Voor meer informatie: Bezoekadres: Kaatsland 11 8608 CX Sneek  Postadres :   …………